Regionale samenwerking decentralisaties sociale domein

Regionale samenwerking decentralisaties sociale domein

Zaandam

Gemeenschappelijke regeling

Openbaar belang

Toezichtsregime

Gemiddelde

Gezamenlijke inkoop en beleisvoorbereiding en -uitvoering

Bestuurlijk belang

Financieel belang (bedragen x € 1.000)

deze lichte vorm van publieke samenwerking kent geen bestuur

Aandelenkapitaal

Leningen/garantstellingen

Impuls

Stemverhouding: % NVT

Exploitatie

(Markt) ontwikkelingen

De RZM, een lichte variant van een gemeenschappelijke regeling, betreft de afspraak tot samenwerking op het gebied van de drie decentralisaties (Jeugdhulp, AWBZ en Participatie) met de 8 andere gemeenten in Zaanstreek-Waterland (Beemster, Edam-Volendam, Landsmeer, Oostzaan, Purmerend, Waterland, Wormerland en Zeevang) als het bijvoorbeeld om inkoop en het contractmanagement gaat. Om deze samenwerking in de praktijk te realiseren, heeft de gemeente Zaanstad met de regiogemeenten een Dienstverlenings- en samenwerkingsovereenkomst “Regionale Inkoop Sociale Domein” (DVO) afgesloten voor 2014 en 2015. Hierin is geregeld dat de gemeente Zaanstad voor deze regio de inkoop en het contractmanagement op het gebied van Jeugdhulp en AWBZ/Wmo regelt tot het niveau van Regionale inkoopovereenkomsten Jeugd en Basis/Deelovereenkomsten AWBZ/WMO.

Financiële positie (bedragen x € 1.000)

01-01-2014

31-12-2014

Ontwikkelingen

Eigen vermogen

€ 0,00

€ 0,00

Vreemd vermogen

€ 0,00

€ 0,00

Resultaat

€ 0,00