Resultaatmodel

Programma

Saldo van baten en lasten

Begroting lasten origineel 2014

Begroting baten origineel 2014

Begroting saldo origineel 2014

Begroting lasten na bw 2014

Begroting baten na bw 2014

Begroting saldo na bw 2014

Realisatie lasten 2014

Realisatie baten 2014

Realisatie saldo 2014

Begroting vs realisatie lasten

Begroting vs realisatie baten

Begroting vs realisatie saldo

Economie

1.880

-1

1.879

1.418

0

1.418

1.414

-25

1.389

-4

-25

-29

Werk, inkomen en integratie

80.449

-64.542

15.907

85.810

-71.629

14.181

88.172

-74.162

14.010

2.363

-2.533

-170

Wonen en ruimtelijke ontwikkeling

7.128

-1.864

5.264

5.948

-1.045

4.904

5.295

-1.216

4.079

-653

-171

-824

Bereikbaarheid en mobiliteit

3.790

-3.413

378

4.859

-3.267

1.592

4.287

-3.290

997

-572

-23

-595

Milieu

18.531

-18.048

483

20.825

-19.833

992

20.887

-19.822

1.065

63

10

73

Grondzaken en gebiedsontwikkeling

52.994

-40.453

12.541

64.492

-44.233

20.258

50.441

-36.277

14.165

-14.050

7.957

-6.094

Jeugd en onderwijs

28.645

-4.444

24.200

30.019

-5.696

24.323

31.153

-6.701

24.452

1.134

-1.005

129

Maatschappelijke ondersteuning en welzijn

40.422

-1.370

39.051

38.553

-4.194

34.359

38.503

-4.314

34.189

-50

-120

-170

Sport en recreatie

6.857

-51

6.806

6.158

-51

6.107

6.377

-352

6.026

220

-301

-81

Cultuur

11.181

-91

11.090

11.271

-181

11.090

11.187

-297

10.890

-84

-116

-200

Wijkgericht werken en beheer

67.562

-22.974

44.588

67.768

-23.915

43.854

64.664

-23.595

41.070

-3.104

320

-2.784

Publieke dienstverlening

11.712

-8.111

3.601

11.410

-7.869

3.541

10.856

-8.054

2.802

-555

-185

-740

Openbare orde en veiligheid

16.902

-1.657

15.245

17.400

-814

16.586

17.190

-364

16.825

-211

450

239

Bestuur en organisatie

49.533

-550

48.983

51.378

-2.729

48.648

50.584

-2.831

47.753

-794

-101

-895

Financiën

-2.844

-205.943

-208.786

397

-212.020

-211.623

509

-213.912

-213.402

113

-1.892

-1.779

Saldo van baten en lasten

394.740

-373.511

21.229

417.705

-397.475

20.230

401.520

-395.211

6.309

-16.185

2.264

-13.921

Programma

Mutaties reserves

Begroting toevoegingen origineel 2014

Begroting onttrekkingen origineel 2014

Begroting saldo origineel 2014

Begroting toevoegingen na bw 2014

Begroting onttrekkingen na bw 2014

Begroting saldo na bw 2014

Realisatie toevoegingen 2014

Realisatie onttrekkingen 2014

Realisatie saldo 2014

Begroting vs realisatie lasten

Begroting vs realisatie baten

Begroting vs realisatie saldo

Werk, inkomen en integratie

0

-1.000

-1.000

0

-264

-264

8.078

-264

7.814

8.078

0

8.078

Wonen en ruimtelijke ontwikkeling

3

-915

-912

129

-1.082

-953

165

-959

-794

36

124

159

Bereikbaarheid en mobiliteit

0

0

0

0

0

0

90

0

90

90

0

90

Milieu

1.735

-1.691

44

3.243

-1.744

1.500

3.201

-1.718

1.483

-42

26

-16

Grondzaken en gebiedsontwikkeling

1.199

-2.343

-1.143

4.861

-12.326

-7.465

4.851

-8.668

-3.818

-10

3.657

3.647

Jeugd en onderwijs

0

-133

-133

0

-133

-133

0

-97

-97

0

36

36

Maatschappelijke ondersteuning en welzijn

0

-1.055

-1.055

6.473

-3.935

2.538

6.695

-12.039

-5.344

222

-8.104

-7.882

Sport en recreatie

222

-1.583

-1.361

246

-768

-523

257

-768

-511

12

0

12

Cultuur

0

-180

-180

315

-180

135

315

-180

135

0

0

0

Wijkgericht werken en beheer

0

-506

-506

24.339

-562

23.777

24.339

-495

23.844

0

67

67

Openbare orde en veiligheid

0

0

0

135

-247

-112

135

-247

-112

0

0

0

Bestuur en organisatie

472

-2.867

-2.395

450

-2.840

-2.390

192

-2.840

-2.648

-258

0

-258

Financiën

2.111

-14.700

-12.588

8.972

-51.318

-42.346

9.563

-48.389

-38.826

591

2.929

3.520

Subtotaal reserves

5.742

-26.972

-21.230

49.162

-75.399

-26.237

57.881

-76.664

-18.783

8.719

-1.265

7.454

Programma

Resultaat

Begroting lasten origineel 2014

Begroting baten origineel 2014

Begroting saldo origineel 2014

Begroting lasten na bw 2014

Begroting baten na bw 2014

Begroting saldo na bw 2014

Realisatie lasten 2014

Realisatie baten 2014

Realisatie saldo 2014

Begroting vs realisatie lasten

Begroting vs realisatie baten

Begroting vs realisatie saldo

Economie

1.880

-1

1.879

1.418

0

1.418

1.414

-25

1.389

-4

-25

-29

Werk, inkomen en integratie

80.449

-65.542

14.907

85.810

-71.893

13.917

96.251

-74.426

21.825

10.441

-2.533

7.908

Wonen en ruimtelijke ontwikkeling

7.130

-2.778

4.352

6.078

-2.127

3.951

5.460

-2.174

3.286

-617

-48

-665

Bereikbaarheid en mobiliteit

3.790

-3.413

378

4.859

-3.267

1.592

4.377

-3.290

1.087

-482

-23

-505

Milieu

20.266

-19.739

527

24.068

-21.576

2.491

24.089

-21.540

2.548

21

36

57

Grondzaken en gebiedsontwikkeling

54.193

-42.795

11.398

69.353

-56.559

12.794

55.292

-44.945

10.347

-14.060

11.614

-2.447

Jeugd en onderwijs

28.645

-4.577

24.067

30.019

-5.829

24.190

31.153

-6.798

24.355

1.134

-969

165

Maatschappelijke ondersteuning en welzijn

40.422

-2.425

37.996

45.026

-8.129

36.897

45.198

-16.353

28.845

172

-8.224

-8.052

Sport en recreatie

7.079

-1.634

5.445

6.403

-819

5.584

6.635

-1.120

5.515

232

-301

-69

Cultuur

11.181

-271

10.910

11.586

-361

11.225

11.502

-477

11.025

-84

-116

-200

Wijkgericht werken en beheer

67.562

-23.480

44.082

92.107

-24.476

67.631

89.003

-24.090

64.913

-3.104

387

-2.717

Publieke dienstverlening

11.712

-8.111

3.601

11.410

-7.869

3.541

10.856

-8.054

2.802

-555

-185

-740

Openbare orde en veiligheid

16.902

-1.657

15.245

17.535

-1.061

16.474

17.324

-611

16.713

-211

450

239

Bestuur en organisatie

50.004

-3.417

46.587

51.827

-5.570

46.258

50.776

-5.671

45.105

-1.052

-101

-1.153

Financiën

-732

-220.643

-221.375

9.368

-263.338

-253.969

10.072

-262.301

-252.228

704

1.037

1.741

Totaal resultaat

400.482

-400.483

-1

466.866

-472.873

-6.007

459.401

-471.875

-12.474

-7.466

999

-6.467