Kerngegevens

Sociale structuur

Inwoners

1-1-2011

1-1-2012

1-1-2013

1-1-2014

1-1-2015

Totaal aantal inwoners

146.940

148.290

149.630

150.670

151.571

0 -  4 jaar

8.410

8.440

8.360

8.290

8.367

5 - 19 jaar

26.330

26.350

26.430

26.480

26.526

20 - 64 jaar

89.680

89.810

90.200

90.480

90.478

65 jaar en ouder

22.520

23.690

24.640

25.420

26.172

Aandeel niet westerse allochtonen als % totale bevolking

17,9%

18,4%

18,7%

19,1%

19,4%

Bevolkingsprognoses

2020

2025

2030

2035

2040

Totaal aantal inwoners

154.690

158.320

159.700

163.920

168.870

0 t/m 23 jaar

41.210

41.180

40.680

41.570

42.940

65 jaar en ouder

28.570

30.900

33.710

36.510

38.200

Sociaal economische gegevens in % van de bevolking van 15-64 jaar

1-1-2010

1-1-2011

1-1-2012

1-1-2013

1-1-2014

Totale bevolking 15-64 jaar

97.280

98.140

98.260

98.740

99.190

Arbeidsongeschiktheid

6,6%

6,2%

5,6%

5,1%

4,7%

Werkloosheid (niet werkende werkzoekenden)

5,1%

4,9%

 6,9%

5,6%

6,5%

Bijstandsgerechtigden

2,4%

2,3%

2,5%

3,0%

3,4%

WW-uitkeringen

2,6%

2,2%

2,0%

3,0%

3,8%

Periodiek bijstandsgerechtigden

1-1-2010

1-1-2011

1-1-2012

1-1-2013

1-1-2014

Wet Werk en Bijstand (WWB)

2.310

2.250

2.500

2.900

3.360

Inkomensvoorzieningen Oudere Arbeidsongeschikte Werknemers en Zelfstandigen (IOAW/IOAZ

50

50

60

70

110

Tewerkgestelde inwoners

1-1-2010

1-1-2011

1-1-2012

1-1-2013

1-1-2014

Aantal tewerkgestelde inwoners in de sociale werkgemeenschappen

499

437

428

469

415

Aantal werkzame personen naar sectoren in % van totaal aantal werkzame personen

Medio 2011

Medio 2012

Medio 2013

Medio 2014

Totaal aantal werkzame personen

52.900

53.380

52.750

51.340

Landbouw

0,8%

0,8%

0,8%

1,0%

Industrie

14,6%

14,8%

14,7%

14,0%

Bouwnijverheid

10,3%

9,7%

8,8%

8,0%

Handel, Horeca en Reparatie

20,7%

21,2%

21,3%

22,0%

Vervoer en communicatie

6,0%

6,1%

6,2%

6,0%

Financiële en Zakelijke diensten

17,8%

16,9%

17,1%

18,0%

Niet-commerciële diensten

29,8%

30,5%

31,0%

31,0%

Totaal

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

Lengte van wegen (in km)

2010

2011

2012

2013

2014

Totaal

600

600

600

595

595

Gemeentelijke en waterschapswegen

555

555

555

550

550

Provinciale wegen

30

30

30

30

30

Rijkswegen

15

15

15

15

15

Woningvoorraad

1-1-2010

1-1-2011

1-1-2012

1-1-2013

1-1-2014

Aantal woningen

63.420

63.950

64620

66.190

66.630

Aandeel huurwoningen

53%

53%

52%

52%

52%

Aandeel koopwoningen

47%

47%

47%

48%

48%

Gemiddelde WOZ-waarde

205.500

204.000

192.000

189.000

177.000

Gemiddelde WOZ-waarde huurwoningen

174.400

173.000

163.000

159.000

147.000

Gemiddelde WOZ-waarde koopwoningen

240.500

238.000

223.000

222.000

209.000

Financiële kerngegevens

Begroting 2013

Rekening 2013

Rekening 2014

Begroting 2015

Saldo lasten en baten

0

-30.621

-12.474

0

Algemene reserves

20.077

19.997

20.375

23.373

Inkomsten gemeentefonds

160.070

-162.240

-172.015

-226.754

Opbrengst OZB

-29.402

-29.322

-29.402

-31.285

Omvang gemeentebegroting

412.569

425.575

459.401

506.938

Bronnen: Team Onderzoek & Statistiek, CBS, Vestigingenregister, UWV, CWI, Backoffice Sociale Zaken, WOZ

Voor meer kerncijfers:
Zaanstad in Cijfers: http://zaanstad.incijfers.nl