Overzicht van baten en lasten in de jaarrekening en de toelichting