Houdstermaatschappij Energiebedrijf Zaanstreek Waterland

Houdstermaatschappij Energiebedrijf Zaanstreek Waterland

Zaandam

Naamloze vennootschap

Openbaar belang

Toezichtsregime

Laag

Houdstermaatschappij Energiebedrijf Zaanstreek Waterland (Houdstermaatschappij EZW) heeft als doel het houden van de aandelen Nuon Energie Noord West NV (Nuon ENW NV) en Alliander NV

Bestuurlijk belang

Financieel belang (bedragen x € 1.000)

Wethouder Emmer vertegenwoordigt de gemeente in de AvA, plaatsvervanging wethouder Straat

Aandelenkapitaal

€ 30.084,00

Leningen/garantstellingen

Impuls

Stemverhouding: 1.5%

Exploitatie

(Markt) ontwikkelingen

Laatste tranche Nuon-aandelen in 2015, daarmee zijn alle aandelen verkocht aan Vattenfall.

Financiële positie (bedragen x € 1.000)

01-01-2013

31-12-2013

Ontwikkelingen

Eigen vermogen

€ 30.184,00

€ 68.697,00

Vreemd vermogen

€ 2.079,00

€ 2.961,00

Resultaat

€ 30.317,00