Marketing Zaanstreek

Stichting Marketing Zaanstreek

Zaandam

Stichting

Openbaar belang

Toezichtsregime

Gemiddelde

Doel van de stichting is het helder, zichtbaar en onderscheidend positioneren van de Zaanstreek in de metropool Amsterdam met het accent op succesvol ondernemen, veelzijdig recreëren en aantrekkelijk wonen. Dit om een sterkere sociale en economische structuur te krijgen.

Bestuurlijk belang

Financieel belang (bedragen x € 1.000)

Het bestuur bestaat naast gemeente Zaanstad verder uit directieleden van Forbo Flooring, Rabobank Zaanstreek, Kamer van Koophandel Amsterdam, Albert Heijn, Loders Croklaan BV, Parteon en het Zaans Medisch Centrum. De gemeente Wormerland en gemeente Oostzaan hebben geen zitting in het bestuur, maar leveren wel een financiële bijdrage. Burgemeester Faber is voorzitter van het bestuur, plaatsvervanging wethouder Emmer

Aandelenkapitaal

Leningen/garantstellingen

Impuls

€ 100,00

Stemverhouding: 7%

Exploitatie

(Markt) ontwikkelingen

Het ontbreekt aan een heldere marketingstrategie, incl. doelstellingen, doelgroepen en focus. In de loop van de laatste 5 jaren is de focus steeds verlegd. En de strategie is vooral gericht op de lange termijn. Dit betekent dat het lastig is om vast te stellen of de doelstellingen in 2014 zijn gehaald. Per 1 januari 2014 is een nieuwe directeur aangetreden, die een nieuwe koers uit het laatste halfjaar 2013 van een interim-directeur moest overnemen. In de ambtelijke organisatie zijn ook taken verschoven, dit heeft er toe geleid, dat eerst de juiste koers moest worden gevonden. Daarbij het beperkte aantal uren en budget in ogenschouw nemend, is het niet goed gelukt SMZ in 2014 zichtbaar te maken. Dit heeft er toe geleid dat er eind 2014 is besloten om een evaluatie te laten uitvoeren door een extern onafhankelijk bureau (LAgroup). Dit bureau adviseert ons ook over de aanpak voor de toekomst.

Financiële positie

01-01-2014

31-12-2014

Ontwikkelingen

Eigen vermogen

€ 25,00

€ 31,00

Vreemd vermogen

€ 27,00

€ 51,00

Resultaat

€ 6,00